Initiatiefnemers

De haringparty is een initiatief van de drie Zwolse Rotaryclubs en Rotaract Zwolle, die hiermee een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren aan de stad en de regio. Rotary Zwolle, Rotary IJsselland en Rotary Zwolle-Noord hebben de handen ineengeslagen en samen de stichting ‘Zwolse haringparty’ opgericht. Zij hopen hiermee de basis te leggen voor een lange traditie, waarin met de opbrengsten van de Zwolse haringparty maatschappelijk relevante doelen ondersteund kunnen worden. ‘Service above all’, niet voor niets het credo van serviceorganisatie Rotary. Rotary is een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Er wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, geloof of politieke overtuiging. Een van de pijlers van Rotary is het dienen van de (lokale) gemeenschap, zowel financieel als daadwerkelijk. De Zwolse Haringparty, met ieder jaar weer een ander goed doel waar een aanmerkelijke bijdrage naar toe gaat, past naadloos in deze pijler.

Rotaract is een vergelijkbare organisatie als Rotary, met dien verstande dat deze zich richt op leden in de leeftijdsgroep 18-35 jaar. Rotaract Zwolle bestaat uit een club jonge enthousiaste mensen die wonen en/of werken in Zwolle en omgeving.